top of page

INTEGRITETSPOLICY

PRIVACY POLICY: DIN DATA, DITT FÖRTROENDE, VÅRT ÅTAGANDE

Välkommen till Sensory Value där vi tar din integritet och datasäkerhet på allvar, samtidigt som vi lägger till en touch av vår varumärkes unika stil. Denna Integritetspolicy är utformad för att ge dig all information du behöver om hur vi samlar in, använder och skyddar din data. För oss är förtroende grunden i vårt förhållande.

INFORMATION; VI SAMLAR IN OCH HUR VI SAMLAR IN DEN 

På sensoryvalue.se samlar vi in data som du tillhandahåller oss när du surfar på vår webbplats, gör köp eller interagerar med oss på olika sätt. Det kan inkludera ditt namn, kontaktinformation och transaktionsdetaljer. Vi använder cookies och liknande teknik för att samla in data om ditt beteende online, dina preferenser och användningsmönster. Cookies hjälper oss förbättra din upplevelse och skräddarsy vår webbplats efter dina behov. Du kan hantera cookie-inställningarna i din webbläsare.

VARFÖR VI SALMAR IN DIN INFORMATION 

Vi samlar in din data för att förbättra din upplevelse med oss. Det hjälper oss att anpassa dina besök, erbjuda bättre kundservice, behandla transaktioner och tillhandahålla relevant information.

DELA INFORMATION MED TREDJE PARTER

Vi behandlar din data med största omsorg och respekt. Vi säljer, hyr inte eller handlar med din personliga information till tredje parter. Vi kan dela din data med betrodda tjänsteleverantörer som hjälper oss att bedriva vår verksamhet, men de är skyldiga att upprätthålla konfidentialiteten och säkerheten för din information.

 

DINA RÄTTIGHETER OCH HUR DU UTÖVAR DEM

Enligt relevant integritetslagstiftning har du rätt att få tillgång till, ändra (med ditt samtycke) eller radera din personliga information. Du kan uppdatera dina preferenser, välja bort marknadsföringskommunikation eller begära en kopia av dina data. För att utöva dessa rättigheter, kontakta oss genom vår Kontaktsida.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Vi har implementerat robusta säkerhetsåtgärder för att skydda din data från obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Din data lagras i en säker miljö, och åtkomsten är begränsad till behörig personal endast.

GDPR

Vi kommer att behandla personuppgifter enligt de regler som gäller, både lagen om integritetspolicy men även den så kallade penningtvättslagen från 2017. De personuppgifter som kommer att behandlas är de ni själva lämnar in till oss eller annan av våra samarbetspartners, t.ex. Skatteverket, Bolagsverket, banker etc.  De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas är bl.a. kontaktuppgifter som namn, adress, personnummer, organisationsnummer,  telefonnummer, e-postadress samt andra uppgifter som lämnas till oss. Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Upphör vårt samarbete kommer uppgifterna endast lagras under ett års tid och kommer sedan att raderas ur våra system.

UPPDATERINGAR AV VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi kan uppdatera vår Integritetspolicy när vi utvecklas för att möta den ständigt föränderliga digitala landskapet. Vi kommer att meddela dig om några väsentliga förändringar. Din fortsatta användning av våra tjänster efter dessa ändringar kommer att utgöra ditt godkännande av de uppdaterade villkoren.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor, funderingar eller begäranden angående din integritet eller data, var god kontakta oss via vår Kontaktsida. Vi finns här för att hjälpa till och se till att din integritet skyddas.

Tack för att du valde Sensory Value. Ditt förtroende är ovärderligt för oss, och vi åtar oss att upprätthålla de högsta standarderna inom dataskydd.

bottom of page